FILM

knihovna scénářů a ocenění, hotové filmy

There's a Monster in My Closet

There's a Monster in My Closet script laurels

Logline: A little girl has an unusual liking for ghosts, boogeymen and scary tales. As a matter of fact, she is escaping to her own world from a real horror. The word ‘monster’ now gets a totally different meaning, as the real monsters sometimes look like us.

short script / horror / unproduced

Logline: One gloomy night, a mortician is haunted by a terrifying thought that he accidentally buried someone alive. The constant knocking on a coffin lid and the young polite voice of a man inside make his worst fears become reality.

short script / thriller, suspense / produced by IDEAS EXPRESS FILMS LLC

A Parallel

Logline: It’s 1969. A 20-year-old student is defying the current regime in Czechoslovakia occupied by Soviet Union. He faces a freakish world where students are educated by workers and intelligence is meant to be exterminated. The student’s youthful rebellious nature leads him to committing a horrifying act which changes the nation once and for all.

short script / horror, grotesque / unproduced

Hello, My Deer Friend

Logline: Little Danny will not fall asleep. Two teenagers intrude him in the middle of the night, paying no attention to the boy’s special needs. Danny calls his loyal keeper for help to find peace and rest at last.

short script / horror / unproduced

I Would Give Anything

Logline: A grieving widow is not able to cope with the death of her beloved. She blasphemes and offers her own life to Death, so she could be with her beloved again.

short script / horror / unproduced

Domino War

Logline: Parta českých dětí přežívajících v protektorátní Praze čelí náhlému příchodu dětí z Německa, jež jsou
na útěku před hrozbou války. Jak 2. světová válka postupuje, vedou české a německé děti svou
vlastní, dětskou válku, ve které bojují o převahu a území v místní čtvrti.

TV series / family, war, adventure / unproduced

Logline:Slovenské město zasáhne nečekaná událost. Co všechno musí člověk zažít, aby si uvědomil, že válka může nastat kdekoli? Film vznikl v rámci nesoutěžního ročníku 48 Hour Film Project Bratislava.

short script / drama, war / produced by Blue Lune Productions

Přejít nahoru